ZAPOŠLJAVANJE - ODLUKE

30.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnosna određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u Zmajevcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine u Bilju
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u Ivanovcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Podravskoj Moslavini
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Dardi
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

22.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre u timu interne medicine u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

22.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

22.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

22.prosinac 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre na području općine Podgorač
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) medicinske sestre
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre u timu obiteljske (opće) medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre na području općine Draž i Popovac
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) patronažne sestre na području poslovne jedinice Našice
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine u Marijancima
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnosna neodređeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne zdravstvene zaštite u Marijancima
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine u Magadenovcima
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne zdravstvene zaštite u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.studeni 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika osam (8) dentalnih asistenata (SSS)
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika dva (2) radiološka tehnologa (VŠS)
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika tri (3) medicinske sestre (SSS)
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika jednog (1) zdravstveno-laboratorijskog tehničara (SSS)
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika dva (2) fizioterapeutska tehničara (SSS)
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika sedam (7) prvostupnika sestrinstva (VŠS)
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

23.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika sedam (7) prvostupnika fizioterapije (VŠS)
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine u Bilju
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

14.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u Črnkovcima, K.A.Stepinca 53
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

14.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za područje Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

14.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) fizioterapeuta u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

14.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) fizioterapeutskog tehničara u Donjem Miholjcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

13.listopad 2020. – Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za prijam u radni odnos  
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog tehničara/tehničarke  
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

05.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine – Osijek, Trg L. Mirskog 3 
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

05.listopad 2020. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine – Ernestinovo, Školska 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.listopad 2020. –  Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine – Osijek , Drinska 8
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

Close Menu