OBITELJSKA MEDICINA – ČEPIN
JOSIPA KNEŽEVIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Gordana Gavran
ČEPIN, Grada Vukovara 6b
telefon : 031/381-900
e-mail:  obiteljska.cepin1@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni datumi poslijepodne
radna subota: 3. u mjesecu

SARA ŠKOFLEK dr.med.
medicinska sestra : Anica Crepulja
ČEPIN, Grada Vukovara 6b
telefon : 031/380-333
e-mail:  obiteljska.cepin2@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni poslijepodne
radna subota: zadnja u mjesecu

Close Menu