OSIJEK

OSIJEK, Ljudevita Posavskog 2
ANKICA FIRI, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
medicinski tehničar : Danijel Kalajdžić
tel: 031/225-332
e-mail : fizijatar.osijek@dzobz.hr
             fizijatar.osijek.ordinacija@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljkom i srijedom: poslijepodne ( 13.00 – 20.30 sati )
utorkom, četvrtkom i petkom: prijepodne ( 7.00 – 14.30 sati )

TERAPIJA : OSIJEK, Ljudevita Posavskog 2
tel: 031/303-410
e-mail: fizikalna.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme: 7.00 – 20.30

TERAPIJA : Čepin, Ulica Grada Vukovara 6B
tel: 031/381-370
e-mail: fizikalna.cepin@dzobz.hr
radno vrijeme: 7.00 – 20.30

1.TERMINI ZA NARUČIVANJE TELEFONSKIM PUTEM PON I SRI OD 13:00-14:00 h, OSTALIM DANIMA OD 7:00-8:00 h (AKO ZOVETE IZVAN TIH TERMINA, JAVITI ĆEMO SE OVISNO O MOGUĆNOSTIMA).
2.RADNO VRIJEME SE U IZNIMNIM SITUACIJAMA ( EDUKACIJA, BOLOVANJE, GODIŠNJI ODMORI) MOŽE PROMJENITI,NARUČENI PACIJENTI ĆE TADA NA VRIJEME BITI OBAVIJEŠTENI O ZAMJENI TERMINA, A SVI OSTALI ĆE BITI INFORMIRANI ADEKVATNOM OBAVIJESTI NA VRATIMA AMBULANTE.
3.NARUČIVANJE NIJE MOGUĆE PUTEM E-MAILA, JER NEMAMO ADMINISTRATIVNU SLUŽBU!
4.AMBULANTA FIZIKALNE MEDICINE DR. ANKICE FIRI SE SELI IZ CENTRALNE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA NA NOVU LOKACIJU TE ĆE SE OD DANA 11.3.2019. GODINE NALAZITI U ZGRADI DOMA ZDRAVLJA RETFALA NA ADRESI LJUDEVITA POSAVSKOG 2 UZ PROSTORIJE FIZIKALNE TERAPIJE! RADNO VRIJEME OSTAJE NEPROMIJENJENO.
5.U AMBULANTI FIZIKALNE MEDICINE DR. ANKICE FIRI RADE SE I PREGLEDI NEURORIZIČNE DJECE!

BELI MANASTIR

BELI MANASTIR, Školska 5
IGOR PERKOVIĆ
,dr. med. spec .fizikalne medicine i rehabilitacije
Mirjana Leskovar, medicinska sestra
tel. : 031/791-172
e-mail : fizijatar.belimanastir@dzobz.hr
e-mail: fizikalna.belimanastir2@dzobz.hr
radno vrijeme :
utorak i četvrtak : 07.00-14.30 sati

TERAPIJA : BELI MANASTIR , Školska 5
Maša Murk, bacc.physioth.
Marina Rebić , bacc.physioth.
Matea Miloloža , bacc. physioth.
Antonija Papak, ft
tel. : 031/791-174
e-mail: fizikalna.belimanastir@dzobz.hr
radno vrijeme : radnim danom od 07.00 – 14.30 sati
radna subota : prva u mjesecu

ĐAKOVO

ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
DIANA BORČIĆ, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Katarina Dragelj, medicinska sestra
031/822-612
e-mail: fizijatar.djakovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i četvrtak : 13.00 – 20.30 sati
utorak, srijed i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu

TERAPIJA : ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
tel: 031/822-613
e-mail: fizikalna.djakovo1@dzobz.hr
radno vrijeme: radnim danom od 07.00 – 20.30 sati
radna subota : 1 u mjesecu

VALPOVO

VALPOVO, Kralja Petra Krešimira IV.4
MARA KIRNER, dr. med., spec. fizikalne med. i rehabilitacije ( na zamjeni )
Monika Viljevac, medicinska sestra
031/653-320
e-mail: fizijatar.valpovo@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak: 13.00-20.30 sati
srijeda, četvrtak, petak: 7.00-14.30 sati
radna subota: prva u mjesecu

TERAPIJA : VALPOVO, Kralja Petra Krešimira IV 4
Mirela Bukvić, bacc. phisioth.
Ivana Dvoržak, bacc.phisioth.
tel: 031/496-254
e-mail: fizikalna.valpovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
PRIJEPODNEVNA SMJENA: od 07.00-14.30 sati ( PAUZA: od 10.00-10.30 sati )
POSLIJEPODNEVNA SMJENA: od 13.30-21.00 sati ( PAUZA: od 16.00-16.30 sati )
1. subota u mjesecu – RADNA SUBOTA od 7.00-15.00
2. subota u mjesecu – ADMINISTRATIVNA SUBOTA

BELIŠĆE

TERAPIJA, BELIŠĆE, Prilaz dr. Vilka Ivekovića 1
Slavica Vasiljević, bacc.phisioth.
Renata Šušak, bacc.phisioth.
tel. : 031/664-620
e-mail : fizikalna.belisce@dzobz.hr.
radno vrijeme :
prijepodnevna smjena : 07:00 – 14:30 sati
poslijepodnevna smjena : 13:30 – 21:00 sati
prva radna subota

DONJI MIHOLJAC

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 24
RADMILA KHAZNADAR, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Jelica Bogatić, medicinska sestra
tel. : 031/620-166
e-mail : fizijatar.dm@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak, srijeda i petak 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 2. i 4. u mjesecu

TERAPIJA, DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 22
Tatjana Borojević Adamović, bacc. phisioth
tel: 031/620-166
e-mail: fizikalna.dm@dzobz.hr
radno vrijeme: 7.00 – 14.30
radna subota : 2., 4. ili 5. u mjesecu

Close Menu