GABRIELA BAVRKA, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Lidija Vujasin

Ernestinovo, Školska 2
tel. : 031/270-101
e-mail: dentalna.ernestinovo@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak , srijeda : 7.00 – 14.30
četvrtak : 13.00 – 20.30
petak : ( parni datumi ) : 13.00 – 20.30
radna subota : 3. u mjesecu.

Laslovo, Kolodvorska 5
tel: 031/289-151
e-mail: dentalna.ernestinovo@dzobz.hr
radno vrijeme: utorak : 13.00 – 20.30

Close Menu