11.10.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Materijal za higijenske potrebe i njegu je objavljena detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5550929

04.10.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba prirodnim plinom je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5524290

30.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Lijekovi i medicinske otopine je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5522572

29.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Dentalni potrošni materijal je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5519181

29.09.2021 – Obavijest o nadmetanj za postupak Medicinski potrošni materijal je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5519463

20.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Laboratorijski reagensi je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5467535

16.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava električne energije je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5467535

08.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba prirodnim plinom je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5416745

14.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak LABORATORIJSKI REAGENSI – ĐAKOVO je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

09.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Adaptacija ambulante Osijek, Trg Lava Mirskog je objavljena
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

04.06.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak nabave Motorni benzin i dizel gorivo (broj objave: 2021/S 0F2-0021074)
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

21.04.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Ultrazvučni color doppler za radiologiju ( broj objave : 2021/S 0F2-0015032 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4996719

15.03.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak digitalni mamograf ( broj objave: 2021/S 0F2-0010190 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4873960

Close Menu