14.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak LABORATORIJSKI REAGENSI – ĐAKOVO je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

09.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Adaptacija ambulante Osijek, Trg Lava Mirskog je objavljena
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

04.06.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak nabave Motorni benzin i dizel gorivo (broj objave: 2021/S 0F2-0021074)
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

21.04.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Ultrazvučni color doppler za radiologiju ( broj objave : 2021/S 0F2-0015032 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4996719

15.03.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak digitalni mamograf ( broj objave: 2021/S 0F2-0010190 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4873960

Close Menu