ROBERT ČEPO, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Aleksandra Bosančić

Antunovac, Braće Radića 2
tel: 031/278-399
e-mail : dentalna.ivanovac@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak poslijepodne i četvrtak prijepodne.

Ivanovac, Duga 33
tel: 031/396-252
e-mail : dentalna.ivanovac@dzobz.hr
radno vrijeme: utorak prijepodne, srijeda poslijepodne i parni petak ujutro.
radna subota: zadnja (4. ili 5.) u mjesecu

Close Menu