OBITELJSKA MEDICINA GRAD VALPOVO

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 4

TATJANA BAKARAN, dr.med.
medicinska sestra: Ines Plećko
tel: 031/650-505
e-mail : obiteljska.valpovo2@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi od 13.00 – 20.30 sati
neparni datumi od 07.00 – 14.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

Close Menu