OBITELJSKA MEDICINA GRAD OSIJEK
PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.6
doc.dr.sc. MARIO ĆURKOVIĆ, dr.med., spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Marija Mrković
tel: 031/225-311
e-mail : obiteljska.osijek14@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi: 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440018 ( tipka broj 4 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka
VEDRANA ĆOSIĆ, dr.med., spec. obiteljske medicine
medicinska sestra: Zdenka Bula
tel: 031/225-368
e-mail : obiteljska.osijek15@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi: 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440018 ( tipka broj 3 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka
EMANUELA IVKOVIĆ, dr.med.
zamjena: Marina Mitrović, dr.med.
medicinska sestra: Doris Grgur
tel: 031/225-339

e-mail : obiteljska.osijek13@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi: 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : zadnja u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440018 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

RENATA GRGURIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Danica Janošević, dr.med.spec.obiteljske medicine
medicinska sestra : Mirjana Krajnović
tel: 031/225-430

e-mail : obiteljska.osijek16@dzobz.hr
radno vrijeme:
neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440018 ( tipka broj 5 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

PROLAZ SNJEŽNE GOSPE 1B

IVANA SLIŠKOVIĆ, dr.med., spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Lidija Glavaš
tel: 031/501-130
e-mail : obiteljska.osijek10@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: zadnja u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440019 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

MIRNA MIŠKOVIĆ, dr.med.
medicinska sestra: Zdenka Milotić
tel: 031/501-092
e-mail : obiteljska.osijek11@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 4. u mjesec
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440019 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

BIŠEVSKA 32

HELENA PEJIĆ POPOVIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Lenka Flegar
tel: 031/531-211
e-mail : obiteljska.osijek9@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi: 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440017 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

MARTINA RIKERT, dr.med. (na specijalizaciji) ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Marija Olujić, dr.med.
medicinska sestra: Matea Stipić
tel: 031/333-018
e-mail : obiteljska.osijek7@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440017 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

IVANA MASLAĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Dunja Šojat, dr.med.
medicinska sestra: Ivana Dvoržak
tel: 031/507-377
e-mail : obiteljska.osijek8@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440017 ( tipka broj 3 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

DRINSKA 8

IVONA PONGRAC, dr.med., spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Branka Franjić
tel: 031/273-848
e-mail : obiteljska.osijek5@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440023 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

Mr.sc STELA ROSO LJULJ dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ivana Škondro
tel. : 031/271-525
e-mail : obiteljska.osijek6@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440023 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

LJUDEVITA POSAVSKOG 2

MARTINA VUKNIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Vedrana Ban
tel: 031/302-651
e-mail : obiteljska.osijek4@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440021 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

PROLAZ JOSIPA LEOVIĆA 4

KARMELA AMBRINAC, dr.med., spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Mirjana Olujić
tel: 031/533-248
e-mail : obiteljska.osijek1@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota zadnja u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440022 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

BOJANA VAKANJAC, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Ana Petrović, dr.med.
medicinska sestra: Edita Škorić
tel: 031/373-484
e-mail : obiteljska.osijek2@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi: 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 4. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440022 ( tipka broj 3 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

IVANA DRUŠKO, dr.med.( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Tatjana Polgar Pavošević, dr.med.
medicinska sestra : Nevenka Sudarić
tel: 031/201-511
e-mail : obiteljska.osijek3@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi: 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440022 ( tipka broj 4 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

ULICA SVETOG LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 208

LORA ORKIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Marija Opančar
tel: 031/359-622
e-mail : obiteljska.osijek12@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi: 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440039 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

Close Menu