DENTALNA MEDICINA  ( VUKA – VLADISLAVCI )
FRANO BREZAK, dr.med.dent.
dentalni asistent: Jasenka Kukučka
e-mail:  dentalna.vuka@dzobz.hr
VUKA, Osječka 83
tel: 031/389-536
radno vrijeme :
ponedjeljak 13.00 – 20.30 sati
srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu

VLADISLAVCI, Kralja Tomislava 104
tel: 031/391-533
radno vrijeme :
utorak : 07.00 – 14.30 sati
četvrtak : 13.00 – 20.30 sati

Close Menu