OBITELJSKA MEDICINA – SELCI ĐAKOVAČKI
Selci Đakovački, Bana Jelačića 1
NIKOLINA ŠTENC LOVAS, dr.med.
medicinska sestra : Vesna Pul
tel: 031/832-401
e-mail:  obiteljska.selcidjakovacki@dzobz.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 07.00 – 13.30 sati
utorak i četvrtak od 13.00 – 19,30 sati
radna subota 3. u mjesecu

Close Menu