STRUČNO VIJEĆE

1. Žarko Zelić, dr.med.dent.
2. Dragica Pavlović, mag.med.techn.
3. Dunja Ljubičić, dr.med., spec. obiteljske medicine
4. Maja Josipović, dr.med., spec. pedijatar
5. Ana Bucko, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije
6. Mirjana Šantor, dr.med., spec. obiteljske medicine
7. Matea Dozet, dr.med.dent.
8. Sonja Ćulibrk, dr.med., spec. medicine rada i sporta
9. Ivanka Barišić, mag.med. biochem., spec. medicinske biokemije
10. Verica Voloder, mag.med.techn.
11. Kristina Vidačić, dr.med., spec. radiologije
12. Ankica Firi, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
13. Livija Sušić, dr.med., spec. interne medicine
14. dr.sc. Miroslav Sikora, dr.med.dent., spec. oralne patologije
15. Milena Vadoci, mag.med.techn.
16. doc.dr.sc. Mario Ćurković, dr.med.spec.obiteljske.medicine
17. Vanja Hmelik, dr.med.
18. Nikolina Štenc, dr.med.
19. Ana Budimir, dr.med.dent.
20. Sonja Grčić, dr.med.dent.
21. Dubravka Drokan, bacc.physioth.

Stručno vijeće:

– raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže stručne temelje za program rada i razvoja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije,

– daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti,

– predlaže ravnatelju i upravnom vijeću usklađenje stručnog rada Doma zdravlja Osječko-baranjske županije s financijskim mogućnostima,

– predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– obavlja i druge poslove propisane statutom.

Close Menu