OBITELJSKA MEDICINA GRAD BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 5

OSKAR FRANJIĆ, dr.med.spec. obiteljske medicine
medicinska sestra : Dunja Sinanović
tel: 031/791-127
e-mail: obiteljska.belimanastir1@dzobz.hr
radno vrijeme:
parni datum 7.00 – 14.30 sati
neparni datum 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu

KRISTINA BARTOLIĆ SMODEJ, dr.med.spec. obiteljske medicine
medicinska sestra : Ilona Marić
tel : 031/791-120
e-mail : obiteljska.belimanastir2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 7.00-14.30 sati
neparni datumi : 13.00-20.30 sati
radna subota: 2. u mjesecu

Close Menu