KNEŽEVO, Grada Vukovara 5
TIM BEZ NOSITELJA
Marina Malivuk, dentalni asistent
tel: 031/729-288
e-mail :  stomatologija.knezevo-bm@dzbm.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu

Close Menu