MATEA DOZET, dr.med.dent.
dentalni asistent: Marko Uremović
Višnjevac, Nikole Šubića Zrinskog 3
tel: 031/352-777
e-mail: dentalna.visnjevac@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni prijepodne
radna subota: 3. u mjesecu

Close Menu