PODGORAČ , Trg Pavla Pejačevića 2
MATEJ KLEPO, dr.dent.med.
Ana-Marija Dudjak, dent.asist.
Tel: 031/698-468
e-mail: dentalna.podgorac@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota prema rasporedu na oglasnoj ploči

Close Menu