LUCIJA LOMNICKI, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Melita Maras
Čepin, Grada Vukovara 6b
tel: 031/380-336
e-mail: dentalna.cepin2@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: 2. u mjesecu

ANJA ZUKANOVIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Ivana Rendulić
Čepin, Grada Vukovara 6b
tel: 031/380-444
e-mail: dentalna.cepin1@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

Close Menu