ĐURĐENOVAC , Kolodvorska 2
BARBARA ŽIGIĆ VUKOJEVIĆ, dr.dent.med.
Verica Jurlina, dent.asist.
Tel: 031/601-508
e-mail: dentalna.djurdjenovac@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu

Close Menu