PROLAZ SNJEŽNE GOSPE 1B
JASNA SARKA, dr.med., spec. pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Anita Bašić
tel : 031/500-724
e-mail : pedijatrija.osijek2@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           radna subota: 1. u mjesecu ( radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad )

DRINSKA 8
DUŠANKA DANILOVIĆ, dr.med., spec. pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Andrea Jelić
tel : 031/274-464
e-mail : pedijatrija.osijek1@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                            neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                            radna subota: 4. u mjesecu ( radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad )

BIŠEVSKA 32
MAJA NEKIĆ, dr.med.spec.pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Roberta Kljaić
tel : 031/225-352
e-mail : pedijatrija.osijek3@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                            parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                            radna subota: zadnja ( 4. ili 5. ) u mjesecu

Close Menu