OBITELJSKA MEDICINA GRAD ĐAKOVO

PETRA PRERADOVIĆA 2

IVANA KUČINAC ZUBAC, dr.med.,
medicinska sestra: Ljiljana Macanga
tel: 031/814-384
e-mail : obiteljska.djakovo1@dzobz.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13.00 – 19.30 sati
utorak, srijeda i petak od 07.00 – 13.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu

MARIJA LUKAVEC, dr.med dr.med.
medicinska sestra: Vesna Pul
tel: 031/815-113
e-mail : obiteljska.djakovo2@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi od 13.00 – 19.30 sati
neparni datumi od 07.00 – 13.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2

LIVIJA ŠAPINA, dr.med.
medicinska sestra: Slađana Čavala
tel. 031/816-022
e-mail : e-mail : obiteljska.djakovo3@dzobz.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 07.00 – 13,30 sati
utorak i četvrtak od 13.00 – 19,30 h
radna subota 2. u mjesecu

Close Menu