RAVNATELJSTVO

1. v.d. ravnatelja Sanela Peljhan, dipl.iur.

2. zamjenik ravnatelja : doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med., spec. radiologije, uže specijalnosti neuroradiologije

3. pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra: Dragica Pavlović, mag.med.techn.

4. pomoćnik ravnatelja za kvalitetu : Žarko Zelić, dr.med.dent.

5. voditelj ureda ravnatelja : Sanja Vrban

Close Menu