OBITELJSKA MEDICINA – GORJANI
Gorjani, Grčka 2
JELENA ŠAKIĆ-RADETIĆ, dr.med.
medicinska sestra : Reza Kvasnovski
tel. 031/853-022
e-mail:  obiteljska.gorjani@dzobz.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 19.30 sati
utorak, četvrtak i petak : 07.00 – 13.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

Close Menu