OBITELJSKA MEDICINA – JOSIPOVAC
Josipovac, Zagorska 4
MAJA ANDRAŠEK ŠTAINER, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Ana Klir, dr.med
medicinska sestra : Ivana Zec
tel: 031/355-639
e-mail:  obiteljska.josipovac@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni datumi poslijepodne
radna subota: 4. u mjesecu

NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440028 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

OBITELJSKA MEDICINA – JOSIPOVAC
Josipovac, Zagorska 4
DUNJA DAMJANOVIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Barbara Pejčić, dr.med
medicinska sestra : Marina Tomljanović
tel: 031/356-011
e-mail:  obiteljska.josipovac2@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni datumi prijepodne
radna subota :

NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440028 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka
 

Close Menu