OBITELJSKA MEDICINA – DUBOŠEVICA
Duboševica, Ulica Hrvatske mladeži 1c
DOMAGOJ RAPAN, dr.med.
medicinska sestra : Eva Kešić
tel: 031/738-083
e-mail:  obiteljska.dubosevica@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datum: 07.00 – 14.30 sati
                            parni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

Close Menu