OBITELJSKA MEDICINA – DUBOŠEVICA
Duboševica, Ulica Hrvatske mladeži 1c
ZORANA ŽIGIĆ, dr.med.
medicinska sestra : Eva Kešić
tel: 031/738-083
e-mail:  obiteljska.dubosevica@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datum: 7.00-14.30 , parni datum : 13.00-20.30
radna subota 2. u mjesecu

Close Menu