BELIŠĆE, PRILAZ DR. VILKA IVEKOVIĆA 1

ANJA BAKARAN, dr.med.dent.
Ana Marija Tomin Gazdić, dent. asistent
Tel: 031/488-086
e-mail: dentalna.belisce3@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

VLASTA VUKSAN, dr.med.dent.
Biserka Matoković, dent. asistent
Tel: 031/662-555
e-mail: dentalna.belisce1@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota

MATEJ KARL, dr.med.dent.
Katarina Matoković, dent. asistent
Tel: 031/662-510
e-mail: dentalna.belisce2@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu

Close Menu