MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ 
BELI MANASTIR

BELI MANASTIR, Školska 5
IVANKA BARIŠIĆ, mag.med.biochem. spec.med.biokemije
Rukovoditelj Odjela medicinsko-laboratorijske dijagnostike
tel. : 031/791-133
e-mail : mblaboratorij.bm@dzobz.hr
laboratorijski tehničari :
Renata Šumanovac
Valentina Škrtić
Višnja Kajtar
tel. : 031/791-134
radno vrijeme : 
radnim danom : 07.00 – 14.30 sati
subotom : 07.00 – 14.30 sati ( primaju se samo hitni pacijenti )

ĐAKOVO

ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
LUCIJA ŠIMETIĆ, mag.med.biochem., spec. med. biokemije i laboratorijske medicine
tel. 031/815-112
fax: 031/822-150
e-mail : mblaboratorij.djakovo@dzobz.hr
Ana Kvesić, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Ljubica Kanisek, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Nedeljka Ćurić, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Terica Rajš, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Marijana Svalina, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Nenad Balekić, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Mario Duvnjak, zdravstveno-laboratorijski tehničar

 

Close Menu