U okviru projekta „Povećanje znanja i svijesti opće populacije i osoba sa šećernom bolešću o važnosti prevencije bolesti i zaštite zdravlja sveobuhvatnim pristupom na razini primarne zdravstvene zaštite na području grada Donjeg Miholjca“ pozivamo sve zainteresirane na tribinu koje će se održati u slijedećim terminima:
13. siječnja 2022. godine u 16:00 sati
17. siječnja 2022. godine u 16:00 sati
24. siječnja 2022. godine u 16:00 sati
u multimedijalnoj dvorani Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u Donjem Miholjcu, Trg A. Starčevića 22, uz napomenu da je broj sudionika ograničen sukladno epidemiološkim mjerama.

                                                                                                                             . . .   [  PREUZMITE DOKUMENT] . . .

Close Menu