Završeni su radovi energetske obnove na zgradama Doma zdravlja Osječko – baranjske županije u Čepinu, Antunovcu i na Jugu II
18. siječnja 2021. godine završeni su projekti energetske obnove ambulanti Doma zdravlja Osječko – baranjske županije u Čepinu, Antunovcu i na Jugu II. Riječ je o projektima sufinanciranima od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Doma zdravlja Osječko – baranjske županije. Ukupna vrijednost projekta Energetske obnove Zdravstvene ambulante Čepin iznosi 2.080.646,19 kn, od čega 61,03% financira Europski fond za regionalni razvoj, 27,16% financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije a ostatak iznosa od 11,81% financira Dom zdravlja Osječko – baranjske županije iz vlastitih sredstava. Zdravstvena ambulanta Čepin izgrađena je 1985. godine a obnovom u sklopu projekta zamijenjena je sva vanjska stolarija sa novom od PVC-a te je napravljena energetska obnova fasade i krova. Energetskom obnovom zgrada Zdravstvene ambulante Čepin svrstana je u B energetski razred što se tiče potrebne energije za grijanje te D energetski razred što se tiče godišnje primarne energije.
Što se tiče projekta Energetske obnove Zdravstvene ambulante Antunovac, ukupna vrijednost istoga je 1.040.875,92 kn od čega je 60,17% financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 27,74% je financirano iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a Dom zdravlja Osječko – baranjske županije obnovu zgrade u Antunovcu financirao je u postotku od 12,09%. Zgrada Zdravstvene ambulante Antunovac izgrađena je 1988. godine te je na zgradi, kao i u Čepinu, promijenjena sva vanjska stolarija i zamijenjena sa novom PVC stolarijom uz energetsku obnovu fasade i krova. Navedenom obnovom ostvareni su značajni pomaci u uštedi toplinske i primarne energije te je zgrada Zdravstvene ambulante Antunovac sada svrstana u B energetski razred što se tiče toplinske energije te C energetski razred što se tiče potrošnje primarne energije.
Također, proveden je i projekt Energetske obnove Zdravstvene ambulante Jug II koji je također financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Doma zdravlja Osječko – baranjske županije. Ukupna vrijednost projekt energetske obnove iznosila je 2.317.045,24 kn, od čega je kroz fondove EU osigurano 60,51%. Ostatak iznosa je pokriven kroz sufinanciranje Ministarstva (27,53%) i Doma zdravlja (11,96%). Energetska obnova zgrade Zdravstvene ambulante Jug II bila je opsežnija u odnosu na energetske obnove zgrada u Čepinu i Antunovcu s obzirom da je zgrada kao takva izgrađena 1975. godine te je zamijenjena sva vanjska stolarija sa novom PVC stolarijom uz opsežne radove na fasadi i krovu ove zgrade. Kao i kod dvije prethodno navedene ambulante, ostvarene su značajne uštede što se tiče potrošnje toplinske i primarne energije te je po završetku radova utvrđeno kako je zgrada Zdravstvene ambulante Jug II sada svrstana u B energetski razred što se tiče potrošnje toplinske energije te D energetski razred što se tiče potrošnje primarne energije.
Close Menu