U okviru projekta „Povećanje znanja i svijesti opće populacije i osoba sa šećernom bolešću o važnosti prevencije bolesti
i zaštite zdravlja sveobuhvatnim pristupom na razini primarne zdravstvene zaštite na području grada Donjeg Miholjca“
pozivamo sve zainteresirane na tribine koje će se održati u slijedećim terminima:
02. veljače 2022. godine u 16:00 h
09. veljače 2022. godine u 16:00 h
28. veljače 2022. godine u 16:00 h
u multimedijalnoj dvorani Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u Donjem Miholjcu, Trg A. Starčevića 22, uz
napomenu da je broj sudionika ograničen sukladno epidemiološkim mjerama.

                                                                                                                                       [ . . . OPŠIRNIJE . . . ]

Close Menu