U okviru projekta „Povećanje znanja i svijesti opće populacije i osoba sa šećernom bolešću o važnosti prevencije bolesti i zaštite zdravlja sveobuhvatnim pristupom na razini primarne zdravstvene zaštite na području grada Donjeg Miholjca“ pozivamo sve zainteresirane na tribine koje će se održati u slijedećim terminima:
09. prosinca 2021. godine u 15:30 sati
20. prosinca 2021. godine u 15:30 sati
u multimedijalnoj dvorani Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u Donjem Miholjcu, Trg A. Starčevića 22, uz napomenu da je broj sudionika ograničen sukladno epidemiološkim mjerama.

                                                                                                                                 . . .  [  PREUZMITE DOKUMENT  ]  . . .

Close Menu