ZAPOŠLJAVANJE - ODLUKE

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz pedijatrije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz medicine rada i sporta
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2022. – ODLUKA o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

12.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

12.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Donjoj Motičini
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

12.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Našicama
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) spremačica u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) dentalni asistent u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Čepinu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) patronažna sestra na području grada Osijeka
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) dentalni asistent u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Donjoj Motičini
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor medicine specijalist pedijatar u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu na području grada Belišće
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) patronažna sestra na području grada Našice
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Belišću
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u timu za radiološku dijagnostiku u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

8.kolovoz 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) dentalni asistent u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Našicama
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2022. – Odluka o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz opće interne medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

20.srpanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu na području Darde
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

20.srpanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu na području Čeminca
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

20.srpanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnoscna neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Donjoj Motičini
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

11.srpanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske medicine u Antunovcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

11.srpanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske medicine u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

11.srpanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz pedijatrije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz pedijatrije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz pedijatrije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz kliničke radiologije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz medicine rada i sporta
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz medicine rada i sporta
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz medicine rada i sporta
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.srpanj 2022. – O D L U K A  o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

21.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) fizioterapeutski tehničar u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Batini
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktora obiteljske medicine
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) radiološki tehnolog u Belom Manastiru
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) dentalni tehničar u Donjem Miholjcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu za radiološku dijagnostiku u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu zdravstvene zaštite predškolske djece u Belom Manastiru, Školska 5
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre na području Beli Manastir
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Drinska 8
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.lipanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

23.svibanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) fizioterapeuta u Osijeku i na određeno vrijeme jednog (1) fizioterapeuta u Belom Manastiru
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

12.svibanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske medicine u Duboševici
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

12.svibanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

12.svibanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Belišću
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

12.svibanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske medicine u Josipovcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.svibanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.svibanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) koordinator za djelatnost palijativne skrbi
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Našicama
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Belom Manastiru
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Dalju
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Donjem Miholjcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Dalju
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Erdutu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) koordinator za djelatnost palijativne skrbi
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Vrbici
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Đurđenovcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.travanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Petrijevcima
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.ožujak 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme dvije (2) medicinske sestre/tehničara u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

11.ožujak 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.ožujak 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) dentalni asistent u Bijelom Brdu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.ožujak 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Bijelom Brdu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.veljača 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) medicinski administrator u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.veljača 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.veljača 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.veljača 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.veljača 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.veljača 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Zmajevcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.veljača 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Ivanovcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Josipovcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Đurđenovcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor dentalne medicine u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) dentalni asistent u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Donjem Miholjcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedna (1) medicinska sestra/tehničar u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor medicine specijalist u mobilnom palijativnom timu u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Gorjanima
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedan (1) doktor obiteljske (opće) medicine u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

14.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktor dentalne medicine u Kneževu, Vijenac grada Vukovara 5
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme doktor obiteljske (opće) medicine u Đurđenovcu, Kolodvorska 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) zdravstveno-laboratorijskog tehničara u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.siječanj 2022. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktor obiteljske (opće) medicine u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

23.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) fizioterapeut u Donjem Miholjcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

23.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedan (1) medicinski administrator u radiološkoj dijagnostici u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske medicine u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu zdravstvene zaštite predškolske djece u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme dvije (2) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske medicine u Valpovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) spremačice u Belišću i drugim ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme tri (3) doktora obiteljske medicine u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske medicine u Jagodnjaku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) spremačice u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) medicinske sestre/tehničara
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.prosinac 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) radiološkog tehnologa
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske medicine u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske medicine u Đakovu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske medicine u Donjem Miholjcu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske medicine u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.studeni 2021. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske medicine u Osijeku
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

Close Menu