ZAPOŠLJAVANJE - ODLUKE

10.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto stručnog prvostupnika fizioterapije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice u Kneževu, Vijenac grada Vukovara 5, Popovcu, Đure Đakovića 2 i Duboševici, Ulica Hrvatske mladeži 1c
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

07.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto zdravstveno-laboratorijskog tehničar
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

07.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto dentalnog asistenta
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

07.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto prvostupnika med. radiologije/prvostupnika radiološke tehnologije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

07.studeni 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog/jedne (1) medicinskog administratora/medicinske administratorice u radiološkoj dijagnostici za rad u specijalističkoj ordinaciji radiologije u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) specijaliste medicinske biokemije i laboratorijske medicine/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Višnjevcu, N. Š. Zrinskog 3
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Tenji, Svete Ane 1
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme četiri (4) medicinske sestre/tehničara u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Čemincu, Ljudevita Gaja 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog/jedne (1) dentalnog asistenta/dentalne asistentice za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Valpovu, Kralja Petra Krešimira IV. 4
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog/jedne (1) zdravstveno-laboratorijskog tehničara/zdravstveno-laboratorijske tehničarke za rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu psihijatrije za rad u specijalističkoj ordinaciji psihijatrije u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu za rad na području grada Belog Manastira
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

20.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Vladislavcima, Kralja Tomislava 104
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

20.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme tri (3) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinacijama obiteljske (opće) medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

20.listopad 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Ivanovcu, Duga 33
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.rujan 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.rujan 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.rujan 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Prolaz Snježne Gospe 1b
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Prolaz Josipa Leovića 4
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

28.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu za rad na području grada Belog Manastira
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

28.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu psihijatrije u Belišću, Prilaz dr. Vilka Ivekovića 1
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog/jedne (1) zdravstveno-laboratorijskog tehničara/zdravstvenolaboratorijske tehničarke za rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora medicine specijaliste pedijatrije za rad u ordinaciji zdravstvene zaštite predškolske djece u Našicama, Bana Jelačića 10
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

11.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice u Belišću, Prilaz dr. Vilka Ivekovića 1
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Našicama, Bana Jelačića 10
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog/jedne (1) fizioterapeuta / fizioterapeutkinje u Belom Manastiru, Školska 5
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Našicama, Bana Jelačića 10
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre za rad na području grada Donjeg Miholjca
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre za rad na području grada Đakova
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Prolaz Josipa Leovića 4
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu na području općine Magadenovac
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine u Dardi, Ante Starčevića 26 a
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.kolovoz 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine u Valpovu, Kralja Petra Krešimira IV. 4
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

21.srpanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji
obiteljske (opće) medicine u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

21.srpanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji
obiteljske (opće) medicine u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

21.srpanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji
obiteljske (opće) medicine u Baranjskom Petrovom Selu, Kolodvorska 65 a
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

20.srpanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) referenta za ekonomske poslove
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

29.lipanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) domara-ložača u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

29.lipanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) domara-ložača u Donjem Miholjcu, Trg A. Starčevića 24
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

29.lipanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice u Čepinu, Grada Vukovara 6b
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

15.lipanj 2023. – Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]