ZAPOŠLJAVANJE - NATJEČAJI

12.travanj 2024.  OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na određeno vrijeme jednog (1) fizioterapeuta za rad u ambulanti fizikalne terapije u Đakovu, Petra Preradovića 2, i jednog (1) fizioterapeuta za rad u ambulanti fizikalne terapije u Belom Manastiru, Školska 5
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

10.travanj 2024.  ODLUKA o djelomičnom poništenju natječaja za prijam u radni odnos
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.travanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne medicine u Kneževu, Vijenac grada Vukovara 5, i za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne medicine u Đakovu, Petra Preradovića 2, i jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne medicine u Donjoj Motičini, Matije Gupca 46
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.travanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Potnjanima, Ribareva 8, i za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Đakovu, Petra Preradovića 2, jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Duboševici, Ulica Hrvatske mladeži 1c, i dva (2) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ambulantama Doma zdravlja OBŽ
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

08.travanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na neodređeno vrijeme jedne (1) prvostupnice u mobilnom palijativnom timu i za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) prvostupnice u mobilnom palijativnom timu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

08.travanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na neodređeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre i za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) patronažne sestre za rad na području grada Osijeka, jedne (1) patronažne sestre za rad na području Bijelog Brda, Sarvaša, Nemetina, i jedne (1) patronažne sestre za rad na području Punitovaca, Gorjana i Drenja
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

08.travanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu za rad na području grada Belog Manastira i za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu za rad na području općine Viljevo
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

08.travanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu za radiološku dijagnostiku za rad u specijalističkoj radiološkoj ordinaciji u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

22.ožujak 2024. NATJEČAJ za prijam u radni odnos : specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, specijalist radiologije – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, doktor dentalne medicine – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, patronažna sestra – 1 izvršitelj/ica– na neodređeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 5 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, doktor dentalne medicine – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, fizioterapeut – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, patronažna sestra – 4 izvršitelja/ice– na određeno vrijeme, prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar u timu za radiološku dijagnostiku – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, spremačica – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, referent za ekonomske poslove- 1 izvršitelj/ica- na neodređeno vrijeme
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.veljača 2024. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) radiološkog tehnologa za rad u specijalističkoj radiološkoj ordinaciji u Belom Manastiru, Školska 5
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

14.veljača 2024. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Dardi, A. Starčevića 26a
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

14.veljača 2024. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) prvostupnice sestrinstva u mobilnom palijativnom timu
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

05.veljača 2024. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) fizioterapeuta u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.veljača 2024. NATJEČAJ za prijam u radni odnos : specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, specijalist medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, specijalist radiologije – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor medicine specijalist u mobilnom palijativnom timu – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, radiološki tehnolog – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, dentalni asistent u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite – 1 izvršitelj/ica- na neodređeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

01.veljača 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na određeno vrijeme dva (2) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Josipovcu, Zagorska 4, i u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Tenji, Svete Ane 1
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

31.siječanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Trnavi, Ivana Meštrovića 34, i za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Belom Manastiru, Školska 5, i za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

29.siječanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu na području općine Marjanci i za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske medicine u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Belom Manastiru, Školska 5
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

29.siječanj 2024. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Tenji, Svete Ane 1, i za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]