ZAPOŠLJAVANJE - NATJEČAJI

08.prosinac 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinacijama obiteljske (opće) medicine u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće)
medicine u Osijeku, Prolaz Josipa Leovića 4, na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 23, na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Duboševici, Ulica Hrvatske mladeži 1c i na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Zmajevcu, M. Tita 217a
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

07.prosinac 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Dalju, Slavka Kolara 2 i na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Čepinu, Grada Vukovara 6b
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.prosinac 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu zdravstvene zaštite žena za rad u ordinaciji zdravstvene zaštite žena u Valpovu, Kralja Petra Krešimira IV. 4, na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu na području općine Marijanci, na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Prolaz Josipa Leovića 4 i na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu ortodoncije za rad u specijalističkoj ordinaciji za ortodonciju u Osijeku, Cara Hadrijana 10e
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

06.prosinac 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre za rad na području grada Našica
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

24.studeni 2023. NATJEČAJ za prijam u radni odnos : doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, doktor medicine specijalist medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor dentalne medicine –1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, patronažna sestra – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, doktor dentalne medicine –1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar u timu zdravstvene zaštite žena– 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, dentalni asistent u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite – 1 izvršitelj/ica- na određeno vrijeme, dentalni asistent u timu ortodoncije – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, spremačica – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

03.studeni 2023. REZULTATI PISMENE PROVJERE ZNANJA na testiranju kandidata za radno mjesto „spremačica“ u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Đakovu, Petra Preradovića 2 i Kneževu, Vijenac grada Vukovara 5, Popovcu, Đure Đakovića 2 i Duboševici, Ulica Hrvatske mladeži 1c održanom 2. studenog 2023.g.
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.studeni 2023. REZULTATI PISMENE PROVJERE ZNANJA na testiranju kandidata za radno mjesto „medicinski administrator/medicinska administratorica u radiološkoj dijagnostici“ održanom 31. listopada 2023.g.
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto zdravstveno-laboratorijskog tehničara
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto stručnog prvostupnika fizioterapije i fizioterapeutskog tehničara
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto dentalnog asistenta
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

30.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža za radno mjesto prvostupnika med. radiologije/prvostupnika radiološke tehnologije
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

27.listopad 2023. POZIV na testiranje spremačica u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6 spremačica u Đakovu, Petra Preradovića 2 i spremačica u Kneževu, Vijenac grada Vukovara 5, Popovcu, Đure Đakovića 2 i Duboševici, Ulica Hrvatske mladeži 1c
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

25.listopad 2023. POZIV na testiranje medicinski administrator/medicinska administratorica u radiološkoj dijagnostici u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV.6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

18.listopad 2023. ODLUKA o djelomičnom poništenju natječaja za prijam u radni odnos
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Čemincu, Ljudevita Gaja 2, na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu psihijatrije za rad u ordinaciji
psihijatrije u Đakovu, Petra Preradovića 2, na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara za zdravstvenu njegu na području grada Belog Manastira, na određeno vrijeme četiri (4) medicinske sestre/tehničara za rad u ambulantama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije i na određeno vrijeme jednog/jedne (1) dentalnog asistenta/dentalne asistentice u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Valpovu, Kralja Petra Krešimira IV. 4
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Tenji, Svete Ane 1, na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2 i na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Višnjevcu, N.Š. Zrinskog 3
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne/jednog (1) zdravstveno-laboratorijske tehničarke/zdravstveno-laboratorijskog tehničara za rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Đakovu, Petra Preradovića 2
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.listopad 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme tri (3) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinacijama obiteljske (opće) medicine u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće)
medicine u Ivanovcu, Duga 33 i na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine za rad u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Vladislavcima, Kralja Tomislava 104
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

11.listopad 2023. NATJEČAJ za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža za slijedeća radna mjesta/zanimanja : stručni prvostupnik sestrinstva (VŠS) – 1 izvršitelj, stručni prvostupnik fizioterapije (VŠS) – 3 izvršitelja, prvostupnik med. radiologije/prvostupnik radiološke tehnologije (VŠS) – 2 izvršitelja, dentalni asistent (SSS) – 2 izvršitelja, fizioterapeutski tehničar (SSS) – 4 izvršitelja, zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)- 1 izvršitelj
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

04.listopad 2023. NATJEČAJ za prijam u radni odnos : doktor medicine specijalist pedijatar – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, doktor medicine specijalist medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine- 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, patronažna sestra – 1 izvršitelj/ica– na neodređeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, doktor obiteljske (opće) medicine – 3 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, doktor dentalne medicine –3 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, dentalni asistent u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite – 1 izvršitelj/ica- na određeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar u timu psihijatrije– 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar – 4 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, zdravstveno – laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, medicinski administrator u radiološkoj dijagnostici – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, spremačica – 3 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

11.rujan 2023. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) spremačice
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

08.rujan 2023. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

08.rujan 2023. OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

23.kolovoz 2023. NATJEČAJ za prijam u radni odnos : specijalist pedijatrije – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, specijalist medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike/magistar medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, specijalist neurologije – umirovljenik – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, patronažna sestra – 1 izvršitelja/ica– na određeno vrijeme, dentalni asistent u timu dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, spremačica – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.kolovoz 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Prolaz Josipa Leovića 4, na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2 i na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Osijeku, Prolaz Snježne Gospe1b
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

17.kolovoz 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne/jednog (1) zdravstveno-laboratorijske tehničarke/zdravstvenolaboratorijskog tehničara za rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

16.kolovoz 2023. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne/jednog (1) medicinske sestre/medicinskog tehničara za rad u specijalističkoj ordinaciji psihijatrije u Belišću, Prilaz dr. Vilka Ivekovića 1 i na neodređeno vrijeme jedne/jednog (1) medicinske sestre/medicinskog tehničara za zdravstvenu njegu na području grada Belog Manastira
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

09.kolovoz 2023. ODLUKA o izmjeni ODLUKE o djelomičnom poništenju natječaja za prijam u radni odnos
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

03.kolovoz 2023. REZULTATI PISMENE PROVJERE ZNANJA na testiranju kandidata za radno mjesto „spremačica“ održanom 7. kolovoza 2023.g.
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

03.kolovoz 2023. NATJEČAJ za prijam u radni odnos : doktor medicine specijalist pedijatar – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, doktor medicine specijalist medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine- 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor dentalne medicine –1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar u timu psihijatrije– 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, zdravstveno – laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, doktor dentalne medicine –2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

02.kolovoz 2023. ODLUKA o djelomičnom poništenju natječaja za prijam u radni odnos
[ . . . PREUZMITE DOKUMENT . . .
 ]