OBITELJSKA MEDICINA – VUKA
Vuka, Osječka 83
MARTINA LEKO, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Mirna Šarčević, dr.med
medicinska sestra : Nada Pejić
tel: 031/389-422
e-mail:  obiteljska.vuka@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           radna subota : 4. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440015 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

Close Menu