OBITELJSKA MEDICINA – VUKA
Vuka, Osječka 83
MARTINA LEKO, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Kristina Štajdohar, dr.med.
medicinska sestra : Gordana Kovačević
tel: 031/389-422
e-mail:  obiteljska.vuka@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 4. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440015 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka