OBITELJSKA MEDICINA – VLADISLAVCI
Vladislavci,Kralja Tomislava 104
ANAMARIJA OSTRUN, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Iva Matanović, dr.med.
medicinska sestra : Zrinka Šuto
tel: 031/391-222
e-mail: obiteljska.vladislavci@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440014 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka