OBITELJSKA MEDICINA – VIŠNJEVAC
Višnjevac, N. Š. Zrinskog 3
DUNJA LJUBIČIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Josipa Svalina
tel: 031/352-966
e-mail:  obiteljska.visnjevac@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           radna subota: 2. u mjesecu.
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440016 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

Close Menu