OBITELJSKA MEDICINA – TENJA
Tenja, Svete Ane 1
IVANA MALTAŠIĆ, dr.med.,spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ivana Lopac
tel: 031/290-982
e-mail:  obiteljska.tenja@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           radna subota: 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440020 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

Close Menu