STRUČNO VIJEĆE

1. Žarko Zelić, dr.med.dent., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

2. Dragica Pavlović, mag.med.techn., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra

3. Dunja Ljubičić, dr.med., spec. obiteljske medicine, rukovoditelj Odjela obiteljske (opće) medicine

4. Maja Josipović, dr.med., spec. pedijatar, rukovoditelj Odjela zdravstvene zaštite predškolske djece

5. Ana Bucko, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, rukovoditelj Odjela zdravstvene zaštite žena

6. Mirjana Šantor, dr.med., spec. obiteljske medicine, rukovoditelj Odjela palijativne skrbi

7. Matea Dozet, dr.med.dent., rukovoditelj Odjela dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite

8. Sonja Ćulibrk, dr.med., spec. medicine rada i sporta, rukovoditelj Odjela medicine rada i sporta

9. Ivanka Barišić, mag.med. biochem., spec. medicinske biokemije, rukovoditelj Odjela medicinsko-laboratorijske dijagnostike

10. Verica Voloder, mag.med.techn., rukovoditelj Odjela patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege

11. Kristina Bojanić, dr.med., spec. radiologije, rukovoditelj Odjela radiološke dijagnostike

12. Ankica Firi, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, rukovoditelj Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije

13. Livija Sušić, dr.med., spec. interne medicine, rukovoditelj Odjela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

14. dr.sc. Miroslav Sikora, dr.med.dent., spec. oralne patologije, rukovoditelj Odjela specijalističko-konzilijarne dentalne zdravstvene zaštite

15. Josipa Novaković, mag.med.techn., rukovoditelja Odjela za kvalitetu

16. doc.dr.sc. Mario Ćurković, dr.med., spec. obiteljske medicine

17. Vanja Hmelik, dr.med., voditelj doktora obiteljske (opće) medicine u poslovnoj jedinici Beli Manastir, Valpovo i Donji Miholjac

18. Anja Valentin, dr.med., voditelj doktora obiteljske (opće) medicine u poslovnoj jedinici Našice i Đakovo

19. Antonela Beljan, dr.med.dent., voditelj doktora dentalne medicine u poslovnoj jedinici Našice i Đakovo

20. Marina Jozipović, dr.med.dent., voditelj doktora dentalne medicine u poslovnoj jedinici Beli Manastir, Valpovo i Donji Miholjac

21. Dubravka Drokan, bacc.physioth., voditelj fizikalne terapije

Stručno vijeće:

– raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže stručne temelje za program rada i razvoja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije,

– daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti,

– predlaže ravnatelju i upravnom vijeću usklađenje stručnog rada Doma zdravlja Osječko-baranjske županije s financijskim mogućnostima,

– predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– predlaže upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika Doma zdravlja Osječko-baranjske županije,

– obavlja i druge poslove propisane statutom.

Close Menu