100% BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U okviru projekta “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” Dom zdravlja Osijek, kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 16.165.411,80 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 9. svibnja 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnatelj Doma zdravlja Osijek Mato Lukić, dipl. soc. radnik.

POTPISIVANJE UGOVORA

U ponedjeljak 28. svibnja 2018. Dom zdravlja Osijek je prisustvovao svečanosti uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje projektnih prijedloga ‘Specijalističko usavršavanje doktora medicine’ (UP.02.2.1.02.0029) u okviru Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali’ za razdoblje 2014.-2020., koje je organiziralo Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1.
Ovim se Ugovorima 21 domu zdravlja i zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave uručilo 82,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje 76 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

12 SPECIJALIZACIJA

Razdoblje provedbe projekta je od 2018. do 2023.

Iz ovog projekta će se financirati ukupno 12 specijalizacija na području Osječko-baranjske županije. Od toga je 8 specijalizacija iz obiteljske medicine, 1 iz radiologije, 1 iz pedijatrije, te 2 iz ginekologije i opstetricije.
Svrha projekta je svim stanovnicima Osječko-baranjske županije osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Pet (5) djelatnika Doma zdravlja Osijek koji će na projektu raditi 66 mjeseci.

Voditelj projekta će utrošiti 50% svog radnog vremena na projekt, Financijski administrator 50%, Administrator javne nabave 20%, Administrator kadrovskih i općih poslova 10% te Blagajnik 10%.

U ove troškove ulaze plaće, porezi, doprinosi za mirovinsko i obavezno zdravstveno osiguranje, materijalna prava i ostali propisani troškovi koji su uključeni u naknade za rad osoblja zaposlenog na projektu, a koji proizlaze iz pravnog okvira kojim se uređuje područje radnih odnosa.

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Ivan Marušić, dipl.oec. rukovoditelj Odjela plana, analize i EU projekata – voditelj projekta
telefon: +385 (31) 225-420
email: ivan.marusic@dzobz.hr

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Doma zdravlja Osijek.