SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Odjel obiteljske (opće) medicine
rukovoditelj : Jelena Šakić Radetić, dr.med., spec. obiteljske medicine
voditelj specijalista/doktora obiteljske (opće) medicine u poslovnoj jedinici Osijek : Tatjana Polgar Pavošević, dr.med.
voditelj specijalista/doktora obiteljske (opće) medicine u poslovnoj jedinici Beli Manastir, Valpovo i Donji Miholjac : Domagoj Rapan, dr.med.
voditelj specijalista/doktora obiteljske (opće) medicine u poslovnoj jedinici Našice i Đakovo : Ana Srnović, dr.med.

2. Odjel zdravstvene zaštite predškolske djece
v.d. rukovoditelja: Martina Koričić, dr.med., spec. pedijatrije

3. Odjel zdravstvene zaštite žena
rukovoditelj: Ana Bucko, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije

4. Odjel palijativne skrbi
rukovoditelj: Mirjana Šantor, dr.med., spec. obiteljske medicine

5. Odjel dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite
rukovoditelj: Matea Dozet, dr.med.dent.
voditelj doktora dentalne medicine u poslovnoj jedinici Beli Manastir, Valpovo i Donji Miholjac : Marina Jozipović , dr.med.dent.
voditelj doktora dentalne medicine u poslovnoj jedinici Našice i Đakovo : Antonela Beljan, dr.med.dent.

6. Odjel medicine rada i sporta
rukovoditelj: Sonja Ćulibrk, dr.med., spec. medicine rada i sporta

7. Odjel medicinsko-biokemijske dijagnostike
rukovoditelj: Ivanka Barišić, mag.med.biochem., spec. med. biokemije

8. Odjel patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege:
rukovoditelj: Katijana Zec, mag.med.techn.

9. Odjel radiološke dijagnostike
rukovoditelj: Izv.prof.prim.dr.sc. Kristina Bojanić, dr.med., spec. radiologije i subspecijalist ultrazvuka.

10. Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije
rukovoditelj: Ankica Firi, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

11. Odjel specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
rukovoditelj: Livija Sušić, dr.med., spec. interne medicine

12. Odjel specijalističko-konzilijarne dentalne zdravstvene zaštite
rukovoditelj: dr.sc. Miroslav Sikora, dr.med.dent., spec. oralne patologije

13. Odjel za kvalitetu
rukovoditelja : Josipa Novaković, mag.med.techn.
voditelj Odsjeka za kontrolu kvalitete za poslovne jedinice Valpovo, Donji Miholjac i Beli Manastir : Željko Varžić, dipl.oec.
voditelj Odsjeka za kontrolu kvalitete za poslovne jedinice Našice i Đakovo : Ljerka Nekić, dipl.oec.