SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

1. Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
rukovoditelj : Sanela Peljhan, dipl.iur.

2. Odjel financijskih i računovodstvenih poslova:
rukovoditelj : Darija Arambašić Ćurić, mag.oec.

3. Odjel EU projekata, plana, analize i zaštite na radu
rukovoditelj : Darko Ćališ, dipl.iur.

4. Odjel javne nabave
rukovoditelj : Slavica Tojagić, spec.admin.publ.

5. Odjel tehničkih poslova, održavanja i informatičkih poslova
rukovoditelj : Robert Strugačevac, dipl. menadžer
voditelj Odsjeka za održavanje čistoće : Dragan Kranjčević, ing.građ.
voditelj Odsjeka informatičkih poslova : Hrvoje Vuknić, dipl.ing. elektrotehnike
voditelj Odsjeka tehničkog održavanja i upravljanja voznim parkom : Mili Perkušić, ing.prometa
voditelj Odsjeka skladišnog poslovanja : Željko Janješić