RAVNATELJSTVO

1. ravnateljica : Justinija Steiner, dr.med., spec. opće interne medicine

2. zamjenik ravnatelja : 

3. pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra: Dragica Pavlović, mag.med.techn.

4. pomoćnik ravnatelja za kvalitetu : Andreja Majić, mag.med.techn  

5. voditelj ureda ravnatelja : Sanja Vrban