RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
VALPOVO, Kralja Petra Krešimira IV 4
PETRA HIBLER FUDERER, dr.med.spec. radiologije
Nataša Grgić, medicinska sestra
tel: 031/650-130
e-mail: dzvalpovortg@gmail.com
radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak : 13.00 – 20.30 sati
srijeda, četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati