OSIJEK

RADIOLOGIJA
OSIJEK, Park Kralja Petra Krešimira IV/6
Radiologija obuhvaća djelatnosti :
• klasična radiološka snimanja
• intraoralne snimke zubi i ortopantomografija
• mamografija
•ultrazvučna dijagnostika
Nove narudžbe primat će se ISKLJUČIVO TELEFONSKI

RTG snimanje ( srce i pluća, sinusi, abdomen, kosti , urotrakt ) na tel. : 225-327
svaki radni dan od 11.00 do 13.00 sati

RTG zubi na tel. : 225-301
od 13.00 do 14.00 sati

Mamografija i UZV dojki na tel. : 225-497/ svaki radni dan 07.00 – 14.30 sati
informacije i naručivanje svaki radni dan od 11.30 – 12.30 sati

Ultrazvučni pregledi na tel. : 225-315 / 11:00 – 13:00 sati

Mole se pacijenti da na snimanja i preglede dolaze u točno vrijeme narudžbe kako bi se izbjeglo grupiranje u čekaonici

Izv.prof.prim.dr.sc. KRISTINA BOJANIĆ, dr.med., spec. radiologije i subspecijalist ultrazvuka
KRISTINA VIDAČIĆ, dr.med., spec. radiologije
tel: 031/225-315
doc.dr.sc.TAMER SALHA, dr. med, subspecijalista neuroradiologije
MIRTA PACOVSKI, dr.med., spec. radiologije
TONĆI MIŠEVIĆ , dr.med., spec. radiologije, uži specijalist ultrazvuka

Inženjeri radiologije:
Zoran Božić
Tomislav Ek
Maša Popović
Krešimir Benčić
Mirna Alošinac

Medicinske sestre:
Snježana Kolak ( zamjena : Maja Brcković )
Draženka Vuksanović
Ankica Jakšić
Vesna Vila
Jelena Rešetar

 

Administratori:
Tihana Kontić
Romana Zekić
Zdenka Majić
Mirjana Skoko
Martina Mihaljević

BELI MANASTIR

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
BELI MANASTIR, Školska 5
DEJAN ZADOL, dr.med.spec. radiologije
medicinska sestra : Jelena Kozolić
radiološki tehnolog :  Ivana Pipek
tel. : 031/791-162
e-mail : rtg.belimanastir@dzobz.hr
radno vrijeme:
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

ĐAKOVO

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
JASNA JAKŠIĆ, dr.med.spec. radiologije
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni datumi poslijepodne
radna subota prva u mjesecu
MARINA PASTORČIĆdr.med.spec. radiologije
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni datumi prijepodne
radna subota druga u mjesecu
subotom primamo samo naručene pacijente
tel. : 031/815-104
e-mail : rtg.djakovo@dzobz.hr

Inženjeri medicinske radiologije :
Ivana Vuk
Filip Kelava

Medicinska sestre :
Mandica Gregić ( zamjena : Anđela Mikičić )
Suzana Haramina

Radiologija obuhvaća djelatnosti :
– klasična radiološka snimanja
– snimke zuba i ortopantomografija
– mamografija ultrazvučna dijagnostika

VALPOVO

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
VALPOVO, Kralja Petra Krešimira IV 4
KSENIJA MUTAVDŽIĆ, dr.med.spec. radiologije
radiološki tehnolog : Filip Mandić
Antonija Tomašević, medicinska sestra
tel. : 031/650-130
e-mail: rtg.valpovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i utorak : 13.00 – 20.30 sati
srijeda, četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu

DONJI MIHOLJAC

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 23
MARKO KRACL, dr.med.spec. radiologije
Velibor Azenić, ing.med.radiologije
Sanja Hajduković , medicinska sestra
tel. : 031/620-167
e-mail : rtg.dm@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 20.30 sati
utorak, četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota zadnja u mjesecu

telefonsko naručivanje pacijenata :
prijepodnevna smjena : 07.00 – 07.30 sati i 12.00 – 13.30 sati
poslijepodnevna smjena : 13.00 – 13.30 sati i 18.00 – 19.30 sati