OSIJEK

doc.dr.sc. Sanda Škrinjarić Cincar, dr.med., spec. interne medicine
OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
medicinska sestra: Vilma Dujmović
tel : 031/225-483
e-mail : plucni.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 20.30 sati
utorak,četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu

VAŽNE OBAVIJESTI:
1. NA PREGLED JE POTREBNO PONIJETI RTG SRCA I PLUĆA, LABORATORIJSKI NALAZ KRVI I POSTOJEĆU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU.
2. TERMINI ZA NARUČIVANJE U PRIJEPODNEVNOJ SMJENI SU OD 12H DO 13H, A U POSLIJEPODNEVNOJ OD 17H- 18H (AKO ZOVETE IZVAN TIH TERMINA, JAVIT ĆEMO SE OVISNO O MOGUĆNOSTIMA).
3. NARUČIVANJE ZA PRVI PREGLED PULMOLOGA MOŽE SE PUTEM E-NARUČIVANJA, A ZA PRETRAGE I KONTROLNI PREGLED SE NARUČUJU PUTEM POZIVA NA BROJ AMBULANTE.
4. DJECA DO 18.GODINE ŽIVOTA SE UPUĆUJU NA PREGLED KOD DJEČJEG PULMOLOGA.

dr.sc. Ivan Štefanac, dr.med., spec. pulmologije
OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
medicinska sestra: Marina Jaman
tel : 031/225-451
e-mail : plucni.osijek2@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
utorak i četvrtak : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 4. u mjesecu

VALPOVO

VALPOVO, Kralja Petra Krešimira IV 4
medicinska sestra : Nives Čvangić
tel. : 031/651-855 ( naručivanje )
radno vrijeme :
po rasporedu