29.02.2024.godine Odluka ravnateljice o stavljanju izvan snage odluka o plaći
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . .  ]

Pravilnik o radu Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . .  ]

Izmjene i dopune statuta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . .  ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 45. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osječko-baranjske županije održane 11. ožujka 2021.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . .  ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 44. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osječko-baranjske županije održane 4. veljače 2021.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . .  ]

Pravilnik o radu Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

STATUT DOMA ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

Statusna promjena pripajanja domova zdravlja Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo Domu zdravlja Osijek i promjena naziva ustanove u Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 29. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osijek održane 27. studenog 2019.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 28. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osijek održane 31. listopada 2019.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 27. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osijek održane 26. rujna 2019.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 26. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osijek održane 26. kolovoza 2019.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 25. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osijek održane 18. srpnja 2019.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 24. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a DOMA ZDRAVLJA OSIJEK održane 2. srpnja 2019.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 23. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osijek održane 30. svibnja 2019.g.
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 22. sjednice U p r a v n o g v i j e ć a Doma zdravlja Osijek održane 29. travnja 2019.g.županije
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . . ]

Postupnik za čišćenje prostorija i površina – spremačice
[. . . PREUZMITE DOKUMENT . . .  ]

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18, 125-19-Uredba, i 147/20-Uredba)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1929.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2499.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_147_2842.html

 

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_128_2946.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_903.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_2_44.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_123_2453.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1334.html

 

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” br. 29/18, 35/19, 78/19, 92/19 i 56/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_604.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_35_744.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_78_1635.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1827.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_56_1136.html

 

Zakon o liječništvu (“Narodne novine” br. 121/03 i 117/08)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1707.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3376.html

 

Zakon o dentalnoj medicini (“Narodne novine” br. 121/03, 117/08 i 120/09)

https://www.zakon.hr/z/406/Zakon-o-dentalnoj-medicini

 

Zakon o sestrinstvu (“Narodne novine” br. 121/03, 117/08 i 57/11)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1710.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3378.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1255.html

 

Zakon o zaštiti prava pacijenata (“Narodne novine” br. 169/04)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_169_2953.html

 

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (“Narodne novine” br. 87/09)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2127.html

 

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (“Narodne novine” br. 118/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2339.html

 

Mreža javne zdravstvene službe (“Narodne novine” 101/12, 31/13, 113/15 i 20/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_101_2236.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_31_552.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_113_2176.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_407.html

 

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe (“Narodne novine” br. 106/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_106_2129.html