POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

1. dr.sc. Miroslav Sikora, dr.med.dent., spec. oralne patologije, predsjednik

2. prim. doc.dr.sc. Mario Ćurković, dr.med., spec. obiteljske medicine, član

3 Ljudevit Mihaljević, dr.med., spec. oftalmologije i optometrije, član

4. Livija Sušić, dr.med., spec. interne medicine, član

5. Ivana Druško, dr.med., spec. medicine rada i sporta, član.

 

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Domu zdravlja.

Povjerenstvo za lijekove :

– prati ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u Domu zdravlja

– dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju Doma zdravlja godišnje financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda koja se provode u Domu zdravlja

– koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu

– procjenjuje opravdanost korištenja lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda, sukladno smjernicama Zavoda, a na prijedlog doktora medicine specijalista

– dostavlja upravnom vije6u i ravnatelju Doma zdravlja tromjesečno financijsko izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda

– procjenjuje opravdanost korištenja lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Zavoda ili kada osigurana osoba Zavoda ne ispunjava smjernice za primjenu lijeka utvrđene listom lijekova Zavoda u okviru indikacija odobrenih registracijskim statusom lijeka u Republici Hrvatskoj te odobrava njihovu primjenu na prijedlog doktora medicine specijalista

– prati rezistenciju antimikrobnih lijekova u Domu zdravlja i donosi smjernice za primjenu rezervnih antibiotika

– prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže i prati provedbu mjera za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Domu zdravlja.