POVJERENSTVO ZA KVALITETU

1. Andreja Majić, mag.med.techn., pomoćnik za kvalitetu, predsjednik

2. Dejan Zadol, dr.med., spec. radiologije, član

3. Sonja Mendroš, dr.med., spec. medicine rada i sporta, član

4. prim.doc.dr.sc. Mario Ćurković, dr.med., spec. obiteljske medicine, član

5. Marina Jozipović, dr.med.dent., član

6. Livija Sušić, dr.med., spec. interne medicine, član

7. prim.doc.dr.sc. Marko Matijević, dr.med.dent, spec. oralne kirurgije, član

8. Martina Koričić, dr.med., spec. pedijatrije, član

9. Ana Bucko, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, član

10. Ivanka Barišić, mag.med.biochem., spec. medicinske biokemije, član

11. Mirjana Šantor, dr.med., spec. obiteljske medicine, član

12. Ankica Firi, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, član

13. Dubravka Drokan, bacc.physioth., član

14. Krešimir Benčić, bacc.med. radiol., član

15. Katijana Zec, mag.med.techn., član

16. Josipa Novaković, mag.med.techn., član

17. dr. sc. Sanja Kanisek, mag.med.techn., član.

Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Domu zdravlja.

Povjerenstvo za kvalitetu : 

– vodi registar Doma zdravlja o umrlim pacijentima 

– vodi registar Doma zdravlja o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima agencije nadležne za kvalitetu zdravstvene zaštite 

– provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Doma zdravlja.

Povjerenstvo za kvalitetu obvezno je ravnatelju Doma zdravlja tromjesečno podnositi izvješće o svome radu.