PROLAZ SNJEŽNE GOSPE 1B
JASNA SARKA, dr.med., spec. pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Anita Bašić
tel : 031/500-724
e-mail : pedijatrija.osijek2@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           radna subota: 1. u mjesecu ( radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad )

DRINSKA 8
DUŠANKA DANILOVIĆ, dr.med., spec. pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Andrea Jelić
tel : 031/274-464
e-mail : pedijatrija.osijek1@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 4. u mjesecu ( radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad )

Zamjena za ordinaciju dr Danilović za vrijeme godišnjeg odmora je ordinacija doktorice Jasne Sarke

BIŠEVSKA 32
MAJA NEKIĆ, dr.med.spec.pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Roberta Kljaić
tel : 031/225-352
e-mail : pedijatrija.osijek3@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: zadnja ( 4. ili 5. ) u mjesecu

Maja Nekić, dr.med., spec. pedijatar, je na bolovanju te će je tijekom mjeseca kolovoza mijenjati liječnici sukladno rasporedu u terminima koji su navedeni.

RASPORED RADA U PEDIJATRIJSKOJ AMBULANTI (BIŠEVSKA 32, OSIJEK) ZA RAZDOBLJE OD 08.08. DO 19.08.2022. GODINE

Danilović Dušanka ( Drinska 8 , tel. : 031/274-464 )
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati

Close Menu