ĐAKOVO , Petra Preradovića 2
IVA SEKEREŠ, dr.med.pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Brankica Pavličić
tel : 031/815-192
e-mail : pedijatrija.djakovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati