ĐAKOVO , Petra Preradovića 2
TIM BEZ NOSITELJA ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Brankica Pavličić, med.sestra
tel: 031/815-192
e-mail : pedijatrija.djakovo@dzobz.hr
radno vrijeme:
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati

Close Menu