BELI MANASTIR, Školska 5
MIRJANA MARJANOVIĆ, dr.med.spec.pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Matea Biljuš
tel : 031/791-130
e-mail : pedijatrija.belimanastir@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu