DARDA, Ante Starčevića 26
ANDREA PRUTKI, dr.med.spec.pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ljiljana Rukavina
tel : 031/740-169
e-mail : pedijatrija.darda@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i srijeda : 07.00 – 14.30 sati
četvrtak : 13-00 – 20.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu ( 07:00 h – 15:00 sati )