DARDA, Ante Starčevića 26
ANDREA PRUTKI, dr.med.spec. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Ljiljana Rukavina, med.sest.
tel: 031/740-169
e-mail : pedijatrija.darda@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda, četvrtak:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13-00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu

Close Menu